Středoškolské učebnice

Český jazyk a komunikace pro střední školy 3. - 4. díl - učebnice

 • kolektiv autorů
 • 2012
 • Didaktis, Brno
140 Kč

Odmaturuj z českého jazyka

 • Mužíková Olga, kolektiv autorů
 • 2007
 • Didaktis, Brno
120 Kč

Český jazyk pro 4. ročník gymnázií

 • Kostečka Jiří
 • 2007
 • SPN, Praha
90 Kč

Čítanka 1

 • Martinková Věra, kolektiv autorů
 • 2001
 • Tripolia, Praha
90 Kč

Materiály II pro 3. ročník oboru Kosmetička

 • Zahradník Miroslav
 • 2001
 • Informatorium, Praha
70 Kč

Mluvnice, komunikace a sloh - Cvičebnice českého jazyka pro střední školy

 • Bezpalcová Vladimíra, kolektiv autorů
 • 2017
 • Fraus, Plzeň
100 Kč

Geografické tabulky

 • Burša M., Peštová J., Skokan Ladislav
 • 2000
 • Scientia, Praha
60 Kč

Hospodářský zeměpis 2

 • Skokan Ladislav
 • 2004
 • Fortuna, Praha
70 Kč

Český jazyk pro střední školy I. - IV. ročník

 • Hlavsa Zdeněk, Čechová Marie
 • 1997
 • SPN - pedagogické nakladatelství Praha
80 Kč

Atlas světových dějin - 2. díl - Středověk - novověk

 • 2004
 • Kartografie Praha
70 Kč

Český jazyk a komunikace pro střední školy 2. díl - učebnice

 • kolektiv autorů
 • 2011
 • Didaktis, Brno
130 Kč

Technologie přípravy pokrmů 5

 • Sedláčková Hana, kolektiv autorů
 • 2003
 • Nakl. Fortuna, Praha
90 Kč

Technologie přípravy pokrmů 4

 • Sedláčková Hana, kolektiv autorů
 • 2005
 • Nakl. Fortuna, Praha
90 Kč

Technologie přípravy pokrmů 3

 • Sedláčková Hana
 • 2004
 • Nakl. Fortuna, Praha
80 Kč

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, Posloupnosti a finanční matematika

 • Odvárko Oldřich
 • 2005
 • Prometheus, Praha
70 Kč

Stručný přehled české a světové literatury pro středoškoláky

 • Pech Jaroslav
 • 1999
 • NS Svoboda, Praha
50 Kč