Středoškolské učebnice

Přidáno za poslední týden

Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)

 • Prokop Vladimír
 • 2016
 • O.K.-Soft, Sokolov
70 Kč

Odborné kreslení pro 1. a 2. ročník SPŠ stavební

 • Cibulka Vladimír
 • 2001
 • Sobotáles, Praha
150 Kč

Komunikace a sloh. Učebnice českého jazyka pro střední školy

 • Hoffmannová Jana, Vaňková Jana, Ježková Jaroslava
 • 2009
 • Fraus, Plzeň
150 Kč

Literatura pro 4. ročník středních škol - učebnice a pracovní sešit

 • Andree Lukáš
 • 2010
 • Didaktis, Brno
250 Kč

Mluvnice - Učebnice českého jazyka pro střední školy

 • Martinec Ivo, Tušková J. M., Zimová Ludmila
 • 2009
 • Fraus, Plzeň
180 Kč

Stolničení

 • Salač Gusrav
 • 2006
 • Fortuna, Praha
300 Kč

Kouzelné zrcadlo literatury 1 - Od nejstarších písemných památek k osvícenství

 • Blažke Jaroslav
 • 1998
 • Atlantis Brno
100 Kč

Chemie /obecná a anorganická/ I. pro gymnázia

 • Flemr Vratislav, Dušek Bohuslav
 • 2001
 • SPN, Praha
90 Kč

Dějepis pro střední odborné školy - české a světové dějiny

 • Čornej Petr a kolektiv
 • 2010
 • SPN, Praha
150 Kč

Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 - Středověk a raný novověk

 • Čornej Petr a kolektiv
 • 2004
 • SPN, Praha
140 Kč

Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověk

 • Popelka Miroslav, Válková Veronika, Čornej Petr
 • 2016
 • SPN, Praha
120 Kč

Odmaturuj z matematiky 1

 • Červinková P., Čermák P.
 • 2007
 • Didaktis, Brno
140 Kč

Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl

 • Honza Jaroslav, Mareček Aleš
 • 2005
 • Olomouc
140 Kč

Elektronika II.

 • Bezděk Miloslav
 • 2004
 • Kopp, České Budějovice
130 Kč

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření

 • Blažek Jaroslav, Fabini Ján
 • 2005
 • SPN, Praha
150 Kč

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část

 • Kolouchová Jana, Řepová Jana, Šobr Václav
 • 2008
 • Prometheus, Praha
80 Kč