Učebnice

Mluvnice - Učebnice českého jazyka pro střední školy

 • Martinec Ivo, Tušková J. M., Zimová Ludmila
 • 2009
 • Fraus, Plzeň
180 Kč

Stolničení

 • Salač Gusrav
 • 2006
 • Fortuna, Praha
300 Kč

Kouzelné zrcadlo literatury 1 - Od nejstarších písemných památek k osvícenství

 • Blažke Jaroslav
 • 1998
 • Atlantis Brno
100 Kč

Dějepis pro střední odborné školy - české a světové dějiny

 • Čornej Petr a kolektiv
 • 2010
 • SPN, Praha
150 Kč

Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 - Pravěk a starověk

 • Popelka Miroslav, Válková Veronika, Čornej Petr
 • 2016
 • SPN, Praha
120 Kč

Odmaturuj z matematiky 1

 • Červinková P., Čermák P.
 • 2007
 • Didaktis, Brno
140 Kč

Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl

 • Honza Jaroslav, Mareček Aleš
 • 2005
 • Olomouc
140 Kč

Strojírenská technologie 1 Metalografie a tepelné zpracování 2. díl

 • Hluchý M., Modráček O., Paňák R.
 • 2002
 • Scientia, Praha
170 Kč

Elektronika II.

 • Bezděk Miloslav
 • 2004
 • Kopp, České Budějovice
130 Kč

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření

 • Blažek Jaroslav, Fabini Ján
 • 2005
 • SPN, Praha
150 Kč

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část

 • Kolouchová Jana, Řepová Jana, Šobr Václav
 • 2008
 • Prometheus, Praha
80 Kč

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část

 • Calda Emil, Petránek Oldřich, Řepová Jana
 • 2008
 • Prometheus, Praha
70 Kč

Fyzika pro gymnázia -Speciální teorie relativity

 • Bartuška Karel
 • 2007
 • Prometheus, Praha
50 Kč

Matematika pro gymnázia - Goniometrie

 • Odvárko Oldřich
 • 1994
 • Prometheus, Praha
80 Kč

Matematika pro gymnázia - Planimetrie

 • Pomykalová Eva
 • 2004
 • Prometheus, Praha
70 Kč

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

 • Charvát J., Zhouf J., Boček L.
 • 2006
 • Prometheus, Praha
100 Kč