Jazykověda a literární věda

Přidáno za posledních 24 hodin

Žaltář Wittenberský

 • Gebauer Jan
 • 1880
 • Matice česká, Praha
150 Kč

Skladba jazyka českého

 • Zikmund Václav
 • 1863
 • Antonín Augusta, Litomyšl a Praha
500 Kč

Přidáno za poslední týden

Úvod do toponomastiky (Nauky o vlastních jménech zeměpisných)

 • Šmilauer Vladimír
 • 1963
 • SPN, Praha
200 Kč

Umění poezie Vladimír Majakovskij a jeho doba

 • Mathauser Zdeněk
 • 1964
 • Československý spisovatel Praha
100 Kč

Slovník k českým spisům Husovým

 • Novák Karel
 • 1934
 • Česká akademie věd a umění, Praha
250 Kč

Tři slangové slovníky

 • Tichá Zdeňka, Skopec Luboš
 • 2001
 • Karolinum Praha
100 Kč

Dominik Tatarka Mezi domovem, Prahou a Paříží

 • Eis Zdeněk
 • 2001
 • Gutenberg, Praha
80 Kč

Kafkovy továrny / Soupis vystavených exponátů

 • Koch Hans-Gerd, Wagenbach Klaus
 • 2003
 • Památník národního písemnictví, Praha
80 Kč

Studie a kritiky

 • Kožmín Zdeněk
 • 1995
 • Torst, Praha
100 Kč

Přidáno za posledních 14 dní

Cesta knihy Od nejstarších dob do konce starověku

 • Ďurďovič Dušan
 • 1995
 • IMC, Žďár nad Sázavou
50 Kč

Historická mluvnice jazyka českého, díl I. - Hláskosloví

 • Gebauer Jan
 • 1963
 • NČSAV, Praha
400 Kč

Katalog rukopisů křižovnické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR

 • Pražák Jiří
 • 1980
 • Státní knihovna ČSR, Praha
200 Kč

Zlatá šedesátá Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a ... zklamání

 • různí
 • 2000
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha
140 Kč

Dějiny polské literatury I., II.

 • Brückner Aleksander
 • 1905
 • Jan Laichter, Praha
200 Kč