Ekonomie a právo

Globalizace světového hospodářství

 • Jeníček Vladimír
 • 2002
 • C. H. Beck, Praha
130 Kč

Texty ke studiu soukromého práva římského

 • Sommer Otakar
 • 30. léta 20. stol.
 • Melantrich, Praha
350 Kč

Nejstarší památky mezinárodního práva

 • Paul Vladimír
 • 1996
 • Academia, Praha
220 Kč

Tvorba a řízení portfolia projektů

 • Fotr Jiří, Souček Ivan
 • 2015
 • Grada Publishing, Praha
280 Kč

Příruční sbírka justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské

 • Bedö Alexander, Gerlich Karel (sestavili)
 • 1933
 • K. André, Praha
500 Kč

Právnický vševěd II. díl

 • Blaha J., Jirků J., Hanč V.
 • 1935
 • V. Hanč, Libštát
450 Kč

Československý trestní řád platný v Čechách na Moravě a ve Slezsku (s vedlejšími předpisy, které jej doplňují)

 • Solnař Vladimír
 • 1932
 • Spolek čsl. právníků Všehrd, Praha
500 Kč

Učebnice národohospodářské politiky - Oddíl druhý - politika zemědělská a ostatních druhů prvovýroby

 • Horáček Cyril
 • 1914
 • Spolek českých právníků Všehrd, Praha
300 Kč

Acta historico - iuridica Pilsnensia 2012 - 2013

 • různí
 • 2014
 • Aleš Čeněk, Plzeň
140 Kč

Svět špionáže

 • Gifford Clive
 • 2006
 • Fragment, Praha
60 Kč

Pojem práva

 • Hart Herbert Lionel Adolphus
 • 2010
 • Prostor, Praha
Prodáno

Kriminalistická příručka 1

 • Němec Bohuslav - redaktor
 • 1967
 • Hl. správa VB, Praha
Prodáno

Steve Jobs Zrození vizionáře

 • Schlender B., Tetzeli R.
 • 2015
 • Grada Publishing, Praha
Prodáno

Rukověť kriminalistiky

 • Chmelík Jan, kolektiv autorů
 • 2005
 • Aleš Čeněk, Plzeň
Prodáno