Ekonomie a právo

Teorie a praxe azylu a uprchlictví

 • Čepelka Č., kolektiv autorů
 • 2006
 • Univerzita Karlova , Praha
140 Kč

Veřejný sektor a veřejné finance

 • Ochrana František, Pavel Jan, Vítek Leoš, kolektiv autorů
 • 2010
 • Grada Publishing, Praha
180 Kč

Finance po krizi

 • Kohout Pavel
 • 2010
 • Grada Publishing, Praha
160 Kč

Oceňování finančních institucí

 • Hrdý Milan
 • 2005
 • Grada Publishing, Praha
280 Kč

Soutěžní právo

 • Munková Jindřiška, Svoboda Pavel, Kindl Jiří
 • 2006
 • C. H. Beck, Praha
250 Kč

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

 • Smejkal Vladimír, Rais Karel
 • 2006
 • Grada Publishing, Praha
240 Kč

Marketingová komunikace

 • Foret Miroslav
 • 2006
 • Computer Press, Brno
150 Kč

Germania od porážky ke sjednocení

 • Soukup Josef
 • 2002
 • Riopress, Praha
120 Kč

Komentář k ústavě a listině 1. a 2. díl

 • Klíma Karel, kolektiv autorů
 • 2009
 • Aleš Čeněk, Plzeň
500 Kč

Velká kniha o prodeji

 • Limbeck Martin
 • 2014
 • Grada Publishing, Praha
330 Kč

Vznik národního hospodářství

 • Bücher Karel
 • 1897
 • Jan Laichter, Praha
150 Kč

Pravidla o vybírání obecní dávky vodní v městě Benešově u Prahy

 • 1906
 • Nákl. Městské rady, Benešov
100 Kč

Světla a stíny středověkého práva

 • Adamová Karolina
 • 2006
 • Havlíček Brain Team
180 Kč

Praktický advokát - dodatky za rok 1935

 • 1935
 • F. Strnadel, Praha
400 Kč