Ekonomie a právo

Dějiny českého a československého práva do roku 1945

 • Malý Karel, kolektiv autorů
 • 2005
 • Linde, Praha
350 Kč

Latinsko - český slovníček římského práva

 • Skřejpek Michal
 • 2006
 • LexisNexis CZ s. r. o., Praha
40 Kč

Podnikání malé a střední firmy

 • Veber Jaromír, Srpová Jitka, kolektiv autorů
 • 2008
 • Grada Publishing, Praha
150 Kč

Inženýrská ekonomika

 • Duchoň Bedřich
 • 2007
 • C. H. Beck, Praha
240 Kč

Reálie k makroekonomii

 • Wawrosz Petr, Heissler Herbert, Mach Petr
 • 2012
 • Wolters Kluwer ČR, Praha
250 Kč

Universalismus jako metoda hospodářské vědy

 • Chytil Václav
 • 1938
 • Orbis, Praha
140 Kč

Reklama na internetu

 • Stuchlík Petr, Dvořáček Martin
 • 2002
 • Grada Publishing, Praha
60 Kč

Mezinárodní finance

 • Durčáková Jaroslava, Mandel Martin
 • 2007
 • Management Press, Praha
140 Kč

Makroekonomická analýza a hospodářská politika

 • Slaný Antonín, kolektiv autorů
 • 2003
 • C. H. Beck, Praha
300 Kč

Marketing pro začátečníky

 • Foret Miroslav
 • 2010
 • Computer Press, Brno
120 Kč

Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou

 • Cipra Tomáš
 • 2005
 • Ekopress, Praha
120 Kč

Mikroekonomie Teorie a praxe

 • Brčák Josef, Svoboda Roman, Sekerka Bohuslav
 • 2013
 • Aleš Čeněk, Plzeň
150 Kč

Mezinárodní cestovní ruch

 • Palatková Monika
 • 2011
 • Grada Publishing a.s., Praha
100 Kč

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

 • Veber Jaromír
 • 2010
 • Management Press Praha
150 Kč

Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium

 • Mikovcová Hana, Scholleová Hana
 • 2006
 • Aleš Čeněk, Plzeň
80 Kč

Měření koncentrace obchodních firem

 • Drozen František
 • 2000
 • VŠE, Praha
40 Kč