Ekonomie a právo

Základy psychologie trhu

 • Douchková j., Komárková R., Mejtská D.
 • 1993
 • H a H, Jinočany
Prodáno

Veřejné finance

 • Pavlásek Vlastimil, Kunešová Hana
 • 2005
 • NAVA, Plzeň
Prodáno

Úvod do finanční matematiky

 • Eichler Bohuslav
 • 1993
 • Septima, Praha
Prodáno

Pohledávky komplexní účetní a daňový pohled

 • Kunešová-Skálová Jana
 • 1998
 • Sagit, Ostrava
Prodáno

Jak dosáhnout kariéry

 • Chmela Vlastimil
 • 2001
 • Prospektrum, Praha
Prodáno

Marketing základy a principy

 • Foret M., Procházka P., Urbánek T.
 • 2003
 • Computer Press, Brno
Prodáno

Správní právo procesní

 • Skulová Soňa, kolektiv autorů
 • 2008
 • Aleš Čeněk, Plzeň
Prodáno

Hospodářský cyklus

 • Czesaný Slavoj
 • 2006
 • Linde, Praha
Prodáno

Ekonomie

 • Sirůček Pavel
 • 2005
 • Oeconomica, Praha
Prodáno

Mezinárodní marketing

 • Machková Hana
 • 2006
 • Grada Publishing, Praha
Prodáno

Marketing v otázkách a odpovědích

 • Kotler Philip
 • 2005
 • CP Books, Brno
Prodáno

Moderní metody modelování ekonomických časových řad

 • Artl Josef
 • 1999
 • Grada, Praha
Prodáno

Malá encyklopedie moderní ekonomie

 • Sojka M., Konečný B.
 • 1998
 • Libri, Praha
Prodáno

Informační středisko ve firemní praxi

 • Šilhánek J., Vymětal Jan
 • 1996
 • Montanex, Ostrava
Prodáno

Trestní právo procesní

 • Jelínek Jiří, kolektiv autorů
 • 2005, IV. vyd.
 • Eurolex Bohemia Praha
Prodáno

Rádce majitele nemovitostí

 • Bradáč A., Fiala J., kolektiv autorů
 • 2006, 2. aktualiz. vyd.
 • Linde Praha a.s.
Prodáno