Pragensia

Rudolfínská Praha

 • Neumann Jaromír
 • 1984
 • ČTK, Praha
Prodáno

Pražský hrad

 • Burian J., Hartmann A., Neubert K.
 • 1975
 • Artia Praha
Prodáno

Praha 1848-1914 - Hledání ztraceného města

 • Scheufler Pavel
 • 2004
 • Baset Praha
Prodáno

Franz Kafka a Praha

 • Siebenschein Hugo, Muir Edwin, Utitz Emil, Demeiz Petr
 • 1947
 • Vladimír Žikeš Praha
Prodáno

Key to Prague

 • Kožík František
 • 1967
 • Orbis Praha
Prodáno

Pražský hrad obrazy a rytiny

 • Svoboda Jiří
 • neuveden
 • ČTK - Pressfoto, Praha
Prodáno

Prsty k obloze. Co vyprávějí pražské věže

 • Havránek Edgar Th.
 • 1947
 • Stanislav Kuchař, Hradec Králové
Prodáno

Pěšky starou Prahou s akvarely Václava Jansy

 • Jansa Václav
 • 1989
 • Škodaexport, Praha
Prodáno

Tři tucty toulek Prahou

 • Škoda Eduard
 • 1994
 • Oscar s.r.o., Praha
Prodáno

Pražský orloj

 • Horský Zdeněk
 • 1988
 • Panorama Praha
Prodáno

Náš Hrad

 • Wenig Adolf
 • 1938
 • Jos. R. Vilímek, Praha
Prodáno

Z hlubin pražského podsvětí Historie nemravností

 • Kukla Karel Ladislav
 • 2005
 • XYZ, Praha
Prodáno

Srdce vlasti. Praha očima básníků a umělců

 • Grmela Jan - redaktor
 • 1940
 • Českomoravský Kompas, Praha
Prodáno

Ze Staré Prahy. Obrazy a děje místopisné

 • Svátek Josef
 • neuveden
 • Jos. R. Vilímek, Praha
Prodáno