Ostatní knihy o přírodě

Molekulární biologie genu

 • Watson James D.
 • 1982
 • Academia, Praha
400 Kč

Nauka o látkách na základě přírodopisném - Díl první - Látky živočišné

 • Zafouk Josef
 • 1898
 • Císařský královský školní knihosklad, Praha
140 Kč

Nauka o látkách na základě přírodopisném - Díl druhý - Látky rostlinné

 • Zafouk Josef
 • 1898
 • Císařský královský školní knihosklad, Praha
140 Kč

Nauka o látkách na základě přírodopisném - Díl třetí - Látky nerostné

 • Zafouk Josef
 • 1898
 • Císařský královský školní knihosklad, Praha
150 Kč

Naše nerosty - jejich sběr a určování

 • Tuček Karel, Nováček Radim
 • 1941
 • Vesmír, Praha
100 Kč

Upravujeme zahradu II Ploty, zídky, pergoly, cestičky.

 • Hájek Václav
 • 1996
 • Grada Publishing, Praha
60 Kč

Industrial Minerals and Rocks

 • Kužvart Miloš
 • 1984
 • Academia, Praha
300 Kč

Prospecting and Exploration of Mineral Deposits

 • Kužvart Miloš, Böhmer Miloslav
 • 1978
 • Academia, Praha
600 Kč

Život lesa

 • Svoboda Pravdomil
 • 1952
 • Brázda, Nakl. jednotného svazu českých zemědělců
500 Kč

Ložiská nerastných surovín a ich vyhladávanie

 • Rozložník Ladislav, Havelka Jaroslav, Čech František, Zorkovský Vojtech
 • 1987
 • Alfa, Bratislava - SNTL, Praha
450 Kč

Prospecting and Exploration of Mineral Deposits

 • Kužvart Miloš, Böhmer Miloslav
 • 1986
 • Academia, Praha
500 Kč

Industrial Minerals - A Global Geology

 • Harben Peter W., Kužvart Miloš
 • 1996
 • Industrial Minerals Information Metal Bulletin, London
800 Kč

Ložiska nerudních surovin ČR II.

 • kolektiv autorů, Kužvart M. - redaktor
 • 1992
 • Univerzita Karlova, Nakladatelství a vydavatelství JP
600 Kč

Modelování biologických a sociálních objektů

 • Vavroušek Josef
 • 1989
 • Academia, Praha
150 Kč

Nerudné suroviny - sborník VI. sympozia

 • různí autoři
 • 1979
 • Ústřední ústav geologický, Praha
200 Kč

Biosféra a lidstvo

 • Kudrna Karel, kolektiv autorů
 • 1988
 • Academia, Praha
200 Kč