Příroda

Houby ( Nový kapesní atlas )

 • Evans S., Kibby G.
 • 2007
 • Slovart Praha
Prodáno

Kapesní atlas hub

 • Smotlacha M., Erhartovi
 • 2008
 • Ottovo nakl. Praha
Prodáno

Chov bažantů

 • Sekera Jiří
 • 1959
 • St. zeměděl. nakl., Praha
Prodáno

Moderní preparace přírodnin

 • Štěpánek Otakar, kolektiv autorů
 • 1938
 • M. Promberger, Olomouc
Prodáno

Policejní pes

 • Matoušek V.
 • 1922
 • A. Neubert, Praha
Prodáno

České perly

 • Dyk Václav
 • 1947
 • Jos. R. Vilímek, Praha
Prodáno

Katalog coleopter Slovenska a Podkarpatska

 • Roubal Jan
 • 1930
 • Učená spol. Šafaříkova, Bratislava
Prodáno

Geologická mapa katastru města Čáslavě

 • Culek Antonín
 • 1948
 • MNV Čáslav
Prodáno

Zoo / O zoologických zahradách a životě v nich /

 • Janda Jiří
 • 1927
 • Ústř. nakl. a knihk. učitelstva českoslovanského v Praze
Prodáno

Vegetace v úpravách vodních toků a nádrží

 • Novák L., Iblová M., Škopek V.
 • 1986
 • SNTL Praha
Prodáno

Ochrana podzemních vod

 • Pelikán Vladimír
 • 1983
 • SNTL Praha
Prodáno

Vodohospodářská pedologie

 • Kutílek M.
 • 1978
 • SNTL Praha
Prodáno

Protierozní ochrana

 • Holý Miloš
 • 1978
 • SNTL Praha
Prodáno

Hydrogeologie ČSSR I. - III.

 • Homola Vl., Hynie O., Klír St.
 • 1961, 1963, 1975
 • nakl. Československé akademie věd v Praze
Prodáno

Kniha o drůbežnictví

 • Dvořák Otakar
 • 1941
 • vlastním nákladem, Příbram
Prodáno

Plemena drůbeže v Čechách a na Moravě

 • Sedlák Čestmír
 • 1940
 • Drůbežnická jednota, Praha
Prodáno