Matematika, fyzika, chemie

Základy obecné toerie relativity

 • Kuchař Karel
 • 1968
 • Academia, Praha
Prodáno

Variačné metódy v matematickej fyzike

 • Michlin S. G.
 • 1975
 • Alfa, Bratislava
Prodáno

Tabulky neurčitých integrálov

 • Smoljanskij M. L.
 • 1963
 • Slovenské vyd. tech. liter., Bratislava, SNTL Praha
Prodáno

Úvod do finitní matematiky

 • Thompson Gerald L., Kemeny John G., Snell J. Laurie
 • 1971
 • SNTL Praha
Prodáno

Hydraulika v příkladech a pokusech

 • Procházka Arnold
 • 1964
 • SNTL Praha
Prodáno

Deset kapitol z diferenciálního a integrálního počtu

 • Hruša Karel
 • 1959
 • ČSAV Praha
Prodáno

Grupy a svazy

 • Beran Ladislav
 • 1974
 • SNTL Praha
Prodáno

Základní numerické metody

 • Slavíček Oldřich
 • 1964
 • SNTL Praha
Prodáno

Numerická řešení diferenciálních rovnic

 • Babuška Ivo, Práger Milan, Vitásek Emil
 • 1964
 • SNTL Praha
Prodáno

Základy teorie matic

 • Borůvka Otakar
 • 1971
 • Academia, Praha
Prodáno

Matematika pre fyzikov

 • Grega A., Kluvanec D., Rajčan E.
 • 1975
 • Sloven. pedagog. nakl., Bratislava
Prodáno

Přehled matematické anylýzy II

 • Ljusterník L. A., kolektiv autorů
 • 1969
 • SNTL Praha
Prodáno

Chemie prvků I. II.

 • Greenwood N. N., Earnshaw A.
 • 1993
 • Informatorium Praha
Prodáno

Finanční matematika pro každého - příklady + CD-ROM

 • Radová Jarmila, kolektiv autorů
 • 2008
 • Grada Publishing a.s., Praha
Prodáno

Úvod do počtu diferenciálního

 • Jarník Vojtěch
 • 1951
 • Přírodovědecké nakl. Praha
Prodáno

Deskriptivní geometrie - díl I.

 • Kadeřávek František, Klíma Josef, Kounovský Josef
 • 1945
 • Jednota Čsl. matematiků a fysiků, Praha
Prodáno