Matematika, fyzika, chemie

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část

 • Calda Emil, Petránek Oldřich, Řepová Jana
 • 2008
 • Prometheus, Praha
70 Kč

Matematika pro gymnázia - Goniometrie

 • Odvárko Oldřich
 • 1994
 • Prometheus, Praha
80 Kč

Matematika pro gymnázia - Planimetrie

 • Pomykalová Eva
 • 2004
 • Prometheus, Praha
70 Kč

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

 • Charvát J., Zhouf J., Boček L.
 • 2006
 • Prometheus, Praha
100 Kč

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 3. část

 • Odvárko Oldřich, Řepová Jana
 • 2003
 • Prometheus, Praha
70 Kč

Fyzika pro střední školy II.

 • Lepil Oldřich, kolektiv autorů
 • 2001
 • Prometheus, Praha
130 Kč

Fyzika pro střední školy I.

 • Lepil Oldřich, kolektiv autorů
 • 2011
 • Prometheus, Praha
130 Kč

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory SOU, 2. část

 • kolektiv autorů, Jirásek František
 • 2008
 • Prometheus, Praha
140 Kč

Matematika v kostce pro SŠ

 • Vošický Zdeněk
 • 2007
 • Fragment, Praha
120 Kč

Přehled středoškolské chemie

 • kolektiv autorů
 • 1999
 • SPN Praha
140 Kč

Početnice pro první postupný ročník

 • Kníže Gustav, Pecánková Vlasta, Reitmayerová Miroslava
 • 1954
 • SPN Praha
150 Kč

Základy aplikované matematiky I

 • Škrášek Josef, Tichý Zdeněk
 • 1989
 • SNTL, Praha
400 Kč

Chemie organických sloučenin - díl první

 • kolektiv autorů
 • 1985
 • SNTL Praha, Alfa Bratislava
600 Kč

Přehled užité matematiky

 • Rektorys Karel, kolektiv autorů
 • 1973
 • SNTL, Praha
400 Kč

Technická fysika

 • Horák Z., Krupka Fr., Šindelář V.
 • 1961
 • SNTL, Praha
200 Kč

Zopakujme si chemii

 • Andrlík K., Petrů F.
 • 1958
 • Práce Praha
50 Kč