Matematika, fyzika, chemie

Deskriptivní geometrie I.

 • Piska R., Medek V.
 • 1966
 • SNTL, SVTL, Praha, Bratislava
150 Kč

Posloupnosti a řady

 • Jarník Jiří
 • 1979
 • ÚV matematické olympiády v Mladé frontě, Praha
120 Kč

Minilexikon matematiky

 • Latka František
 • 1986
 • Alfa, Bratislava
40 Kč

Matematika I, II

 • Knichal Vladimír, Pišl Milan, Bašta Alfons, Rektorys Karel
 • 1965, 1966
 • SNTL, Praha / SVTL
300 Kč

Výpočet staticky neurčitých mostních konstrukcí z předpjatého betonu

 • Zůda Karel
 • 1971
 • SNTL, Praha, Alfa, Bratislava
300 Kč

Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl

 • Honza Jaroslav, Mareček Aleš
 • 2005
 • Olomouc
120 Kč

Fyzika Sbírka úloh pro střední školy

 • Lepil Oldřich, kolektiv autorů
 • 2014
 • Prometheus, Praha
120 Kč

Konec záhady hlavolamů

 • Vejmola Stanislav
 • 1989
 • SPN, Praha
100 Kč

Přehled středoškolské matematiky

 • Polák Josef
 • 1983
 • SPN, Praha
150 Kč

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III.

 • Bartuška Karel
 • 2005
 • Prometheus, Praha
80 Kč

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. díl

 • Calda Emil
 • 2008
 • Prometheus, Praha
90 Kč

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory SOU, 1. část

 • Jirásek František, kolektiv autorů
 • 2016
 • Prometheus, Praha
140 Kč

Odmaturuj z matematiky 1

 • Červinková P., Čermák P.
 • 2007
 • Didaktis, Brno
140 Kč

Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl

 • Honza Jaroslav, Mareček Aleš
 • 2005
 • Olomouc
140 Kč

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření

 • Blažek Jaroslav, Fabini Ján
 • 2005
 • SPN, Praha
150 Kč

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část

 • Kolouchová Jana, Řepová Jana, Šobr Václav
 • 2008
 • Prometheus, Praha
80 Kč