Naučná a odborná literatura

Přidáno za poslední měsíc

Ocelové konstrukce

 • Cmíral Vladimír
 • 1986
 • SNTL, Praha
100 Kč

Výroba betonu a betonování

 • Velinger Josef, kolektiv autorů
 • 1953
 • Práce, Praha
100 Kč

Základní prvky městských komunikací

 • Merger Jiří
 • 1947
 • Státní ústav pro učebné pomůcky prům. a odbor. škol, Praha
150 Kč

Úvod do harmonického kmitání Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti

 • Koloušek Vladimír, Hořejší Jiří
 • 1954
 • SNTL, Praha
250 Kč

Vliv požáru na konstrukce z předpjatého betonu

 • Voves Bohumír
 • 1983
 • SNTL, Praha
150 Kč

Trubkové rozebíratelné konstrukce

 • Koubek Jaroslav
 • 1951
 • ROH - Práce, Praha
100 Kč

Hluk a jeho snižování v technické praxi

 • Němec Jaroslav, Ransdorf Jiří, Šnédrle Milan
 • 1970
 • SNTL, Praha
200 Kč

Theorie a methody betonování v zimě

 • Mironov S. A.
 • 1952
 • Průmyslové vydavatelství Praha
200 Kč

Výpočet rámových konstrukcí rozdělováním sil a momentů

 • Dašek Václav
 • 1951
 • Technicko vědecké vydavatelství, Praha
100 Kč

Stroje zdvihací a transportní

 • Wanner Jan
 • 1949
 • Československý Kompas
200 Kč

Písky a štěrky ve stavebnictví

 • Drlík Romuald
 • 1957
 • ROH - Práce, Praha
200 Kč

Statika stavebních konstrukcí

 • Bažant Zdeněk, Klokner F. a kolektiv
 • 1946
 • Česká matice technická, Praha
100 Kč

Železnobetonářské práce

 • Sovalov G.I., Gelbart F.L.
 • 1952
 • ROH - Práce, Praha
100 Kč

Bednění na stavbách vodních elektráren

 • Jakovlev N.V.
 • 1954
 • SNTL, Praha
200 Kč

Odborné kreslení a architektonické cvičení

 • Vitík Alois
 • 1955
 • SPN, Praha
100 Kč

Přehled užité geofyziky pro geology

 • Mašín Jan, Válek Rostislav
 • 1963
 • SPN, Praha
250 Kč