Naučná a odborná literatura

Přidáno za poslední měsíc

Příručka k numerickému řešení parciálních diferenciálních rovnic

 • Panov J. N.
 • 1958
 • SNTL, Praha
120 Kč

Předpisy na afrodisiaka

 • neuveden
 • neuveden
150 Kč

Základy dopravního stavitelství

 • Payer Jaroslav
 • 1954
 • SPN, Praha
100 Kč

Tlak zemin v silničním a mostním stavitelství

 • Pacholík Ladislav
 • 1948
 • Státní ústav pro učebné pomůcky prům. a odbor. škol, Praha
100 Kč

Projektování městských komunikací

 • Merger Jiří
 • 1956
 • SNTL, Praha
200 Kč

Provzdušený a plastifikovaný beton

 • Šlachta Emil
 • 1954
 • SNTL, Praha
80 Kč

Elektrická signální hodinová zařízení

 • Vrdlovec Jan
 • 1956
 • Práce, Praha
250 Kč

Technologie předpjatého betonu

 • Voves Bohumír
 • 1976
 • SNTL, Praha
200 Kč

Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků

 • Kolář Vladimír a kolektiv
 • 1972
 • SNTL, Praha
300 Kč

Úspora a náhrada dřeva ve stavebnictví

 • Velinger Josef, kolektiv autorů
 • 1953
 • Práce, Praha
100 Kč

Ocelové konstrukce

 • Cmíral Vladimír
 • 1986
 • SNTL, Praha
100 Kč

Výroba betonu a betonování

 • Velinger Josef, kolektiv autorů
 • 1953
 • Práce, Praha
100 Kč

Základní prvky městských komunikací

 • Merger Jiří
 • 1947
 • Státní ústav pro učebné pomůcky prům. a odbor. škol, Praha
150 Kč

Úvod do harmonického kmitání Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti

 • Koloušek Vladimír, Hořejší Jiří
 • 1954
 • SNTL, Praha
250 Kč

Vliv požáru na konstrukce z předpjatého betonu

 • Voves Bohumír
 • 1983
 • SNTL, Praha
150 Kč

Trubkové rozebíratelné konstrukce

 • Koubek Jaroslav
 • 1951
 • ROH - Práce, Praha
100 Kč